IGLAND BL 1200 Storsekkløft

BL 1200 er et stødig og sikkert redskap for håndtering av storsekk.